Juniper

Juniper Networks
wiodący, globalny dostawca rozwiązań sieciowych

juniper firewall

Założony w 1996r. Juniper Networks jest liderem na rynku wysokowydajnych sieci. Oferta firmy obejmuje m.in.: szeroką gamę routerów, przełączników, zintegrowanych rozwiązań bezpieczeństwa, oprogramowanie, sieciowe systemy operacyjne.

Produkty i rozwiązania Juniper Networks umożliwiają stworzenie wysokowydajnej infrastruktury sieciowej, tworząc elastyczne i zaufane środowisko pozwalające na wdrażanie wielu usług i aplikacji w pojedynczej sieci. Umożliwiają również optymalny dobór rozwiązań zarówno dla małych firm i organizacji, jak i dla międzynarodowych korporacji, instytucji państwowych czy dostawców usług telekomunikacyjnych.

Do klientów Juniper Networks zaliczają się najwięksi operatorzy telekomunikacyjni, globalne przedsiębiorstwa, agencje rządowe, instytucje badawcze i naukowe. W portfolio Juniper Networks znajduje się szeroki wachlarz produktów sieciowych zapewniających wydajne i bezpieczne funkcjonowanie złożonych sieci pełniących krytyczne role w funkcjonowaniu biznesu klientów, m.in. 25 największych dostawców usług sieciowych na świecie oraz 8 z 15 czołowych firm z listy Fortune 500.

Firma Juniper Networks została utworzona z podstawową misją – misją antycypacji i rozwiązywania najtrudniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem sieci przemysłowych i ich bezpieczeństwem. Dzisiaj Juniper Networks umożliwia swoim klientom budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki przeobrażeniu zastosowań sieciowych poprzez:

  • zabezpieczenie sieci przed zwiększającą się liczbą skomplikowanych ataków,
  • zapewnienie bezpiecznego i dopasowanego do potrzeb dostępu do zdalnych zasobów dla klientów i partnerów biznesowych
  • usprawnienie działania aplikacji sieciowych i usług, które zapewniają rynkową przewagę nad konkurencją.

Juniper Networks zapewnia własny wkład w innowacyjny rozwój przemysłu sieciowego dzięki dostarczaniu zorientowanych na cele platform sprzętowych oraz wyrafinowanego oprogramowania. Jest rozpoznawany jako zaawansowane centrum rozwoju zastosowań sprzętu i oprogramowania, które wspiera wysokowydajne, inteligentne sieci i pozostaje na czele innowacji przemysłowych napędzając ciągły proces ulepszania tych sieci i wspierania biznesu, który je wykorzystuje. W 2004 roku Juniper Networks przejął wiodącego dostawcę technologii bezpieczeństwa – NetScreen Technologies.

Juniper Network

W celu zaspokojenia rosnących wymagań dotyczących systemów bezpieczeństwa rozwiązania NetScreen firmy Juniper obejmują szeroki zakres wymagań takich jak: wirtualne sieci prywatne typu siec-siec i użytkownik mobilny-siec, zabezpieczanie przed atakami typu “odmowa dostępu”, sieciowa zapora ogniowa i wykrywanie intruzów. Rozwiązania te w połączeniu z uzupełniającymi systemami kluczowych partnerów dostarczają użytkownikom kompletne rozwiązanie bezpieczeństwa od zabezpieczeń bazowych do szeroko rozumianych polityk bezpieczeństwa.

Firma oferuje warstwowe rozwiązanie bezpieczeństwa nie poddające się żadnym kompromisom w sensie głębokości i szerokości oferując ochronę od połączeń bramowych do szeroko rozumianych kluczowych, krytycznych aplikacji i zasobów z wykorzystaniem takich technik jak: wirtualne sieci prywatne VPN, ochrona przed atakami typu „odmowa dostępu”, systemy zaporowe oraz zabezpieczenia przed intruzami.

Juniper dostarcza kompletne rozwiązania ruterów i bezpieczeństwa dla korporacji oraz dostawców usług sieciowych dzięki oferowaniu niepodważalnych zabezpieczeń z wysoką wydajnością przy minimalnym koszcie wdrożenia zwłaszcza w porównaniu z rozwiązaniami konkurencyjnymi.