Obieg dokumentów

Oferujemy bardzo nowatorski, szybki w implementacji i przyjazny kosztowo System Obiegu Dokumentów ( w skrócie SOD) o nazwie AMODIT.

obieg dokumentów Amodit

amodit_baner_midle

Amodit stosuje niespotykaną metodę adaptacyjnego modelowania obiegu dokumentu – tego jeszcze nie było!

Ta dynamiczna metoda modelowania drogi przejścia dokumentu z punktu A do B, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz przewidywania zachowań użytkowników znacznie obniża koszty i czas wdrożenia.

W tradycyjnym rozwiązaniu należy zdefiniować wiele parametrów, na każdym etapie decyzyjnym.

Twórcą jest doświadczona Polska firma, więc jest zapewnione dobre wsparcie dla produktu.

Amodit integruje się świetnie z rozwiązaniami opartymi o bazy danych SQL.

Podstawowe zastosowania

 • Elektroniczny obieg dokumentów
 • Przechowywanie dokumentów elektronicznych i papierowych (zeskanowanych)
 • Analiza przepływu informacji w przedsiębiorstwie w celu jego optymalizacji
 • Obsługa zadań
 • Lista zgłoszeń, np. helpdesk, reklamacje, korespondencja itp.
 • Praca grupowa nad dokumentami
 • Archiwum dokumentów

 

System Obiegu Dokumentów Amodit – korzyści

Amodit korzysci

Amodit-wszystko-pod-ręką

 

Przechowywanie dokumentów

 • Przechowywanie dowolnych dokumentów i załączników
 • Dokumenty połączone w sprawy
 • Wersjonowanie – każda zmiana dokumentu powoduje utworzenie nowej wersji
 • Pełnotekstowe wyszukiwanie dokumentów

Obieg spraw i dokumentów

 • Wyświetlanie spraw i filtrowanie wg najczęściej używanych procedur
 • Tworzenie i przekazywanie spraw wraz z dokumentami
 • Dynamiczne tworzenie procedur przez użytkowników
 • Automatyczna rozbudowa procedur podczas ich użycia
 • Możliwość korygowania i optymalizowania dokumentów przez managerów
 • Możliwość predefiniowania procedur oraz dodawania sugerowanych ścieżek i zabronionych ścieżek w procedurach
 • Definiowanie pól na formularzu sprawy (metadanych) w trakcie obiegu sprawy
 • Zaznaczanie spraw nieprzeczytanych
 • Wyświetlanie spraw własnych i przekazanych dalej
 • Łączenie nadmiarowych etapów i procedur w celu ich uporządkowania i zmniejszenia ich liczby
 • Możliwość dodawania załączników do spraw
 • Możliwość dodawania wielu załączników jednocześnie
 • Wyświetlanie historii sprawy
 • Drukowanie formularzy spraw

Modelowanie procedur obiegu dokumentów

 • Wizualizacja diagramów procedur na podstawie zachowań użytkowników
 • Wyświetlanie diagramów pokazujące przepływy między użytkownikami i/lub etapami procedur
 • Przewidywanie zachowań użytkowników na podstawie wcześniejszych zachowań
 • Przewidywanie zachowań użytkowników na podstawie treści dokumentów – Text Mining
 • Automatyczne rozpoznawanie procedury na podstawie treści sprawy i załączników

Zarządzanie użytkownikami

 • Budowanie struktury organizacyjnej
 • Opcjonalna integracja z Active Directory
 • Możliwość zakładania kont samodzielnie przez użytkowników z mechanizmem ich akceptacji przez wyznaczoną osobę
 • Możliwość uzupełniania danych o sobie przez użytkowników
 • Przypominanie hasła

Powiadomienia

 • Powiadomienia mailowe i SMS
 • Powiadomienia o nowych sprawach i o zmianie stanu spraw
 • Informacje o wykonaniu niezalecanych działań przez użytkownika

Archiwizacja

 • Przechowywanie dokumentów w bazie danych lub w systemie plików
 • Indeksowanie dokumentów w celu wyszukiwania (dokumenty Office, PDF i TIFF)
 • Wbudowany OCR w celu wyszukiwania zeskanowanych dokumentów po

Dodatkowe założenia

 • Możliwość integracji z systemami zewnętrznymi
 • Obsługa podobna do obsługi e-mail
 • Interfejs WWW
 • Prostota – niepotrzebne szkolenia
 • Możliwość wynajęcia jako usługi

Sposób działania

 • Dokumenty zgrupowane w sprawy
 • Sprawa znajduje się zawsze u jednej osoby
 • Sprawę można przekazać innej
 • System przechowuje pełną historię spraw oraz historię zmian dokumentów
 • Sprawy są podzielone na procedury. Dla każdej procedury definiowane są etapy procesu.
 • Obieg sprawy nie musi być liniowy. Użytkownik może zadecydować o zmianie etapu w dowolnym momencie.

Automatyczna analiza

 • Grafy generowane na podstawie realnych danych
 • Automatycznie wykonywana analiza
 • Grubość strzałek określa prawdopodobieństwo

Amodit-graf przebiegu sprawyGraf pokazuje przebieg zdarzenia w sprawie

Elementy sztucznej inteligencji

System uwzględnia wiele elementów w celu stworzenia elementów automatycznego podpowiadania
użytkownikom najczęściej wybieranych opcji na danym etapie realizacji sprawy.

amodit_elementy_sztucznej_inteligencji-analiza Amodit elementy sztucznej inteligencji sposób analizy.

 

System uczy się od użytkowników w trakcie wykonywania spraw.

amodit_elementy_sztucznej_inteligencji2 Amodit, elementy sztucznej inteligencji, w jaki sposób system się uczy.