TamoGraph Site Survey – przesył danych

Analiza TamoGraph Site Survey – przesył danych, czyli prawdziwa dostępność wydajnej usługi WLAN dla użytkowników i aplikacji, które wykorzystują może być zrobiona w wieloraki sposób zarówno dla protokołu TCP jak i UDP.

Przepustowość protokołu TCP i UDP są jednymi z najważniejszych wskaźników w sieci WLAN, ponieważ określają wydajność aplikacji pracujących w rzeczywistych warunkach w warstwie sieci. Protokół UDP jest zazwyczaj używany w aplikacjach audio i wideo.

By możliwe było wykonanie pomiarów należy odpowiednio skonfigurować środowisko klient-serwer, które będziemy testować.

Poniżej wymieniamy tylko niektóre z parametrów, jakie możemy obserwować na wizualizacjach TamoGraph Site Survey – przesył danych .

TCP Upstream Rate

Wizualizacja przedstawia przepustowość klient-serwer protokołu TCP mierzoną w Mbps. Jest to ilość użytecznch informacji, która jest dostarczana w czasie sekundy do aplikacyjnej warstwy protokołu od klienta do serwera.

TamoGraph Site Survey – przesył danych

TamoGraph Site Survey – TCP Upstream Rate

 

TCP Downstream Rate

Wizualizacja przedstawia przepustowość serwer-klient protokołu TCP mierzoną w Mbps. Jest to ilość użytecznch informacji, która jest dostarczana w czasie sekundy do aplikacyjnej warstwy protokołu od serwera do klienta.

TamoGraph Site Survey – przesył danych

TamoGraph Site Survey – TCP Downstream Rate

Round-trip Time

Wizualizacja przedstawia czas przesyłania pakietów pomiędzy klientem a serwerem w obu kierunkach (RTT) mierzony w milisekundach. Jest to ilość czasu potrzebna by pakiet danych został wysłany od klienta do serwera i z powrotem.

TamoGraph Site Survey - Round Trip Time

TamoGraph Site Survey – Round Trip Time

 

Share This:

Related ProjectsYou might also be interested in these

TamoGraph Site Survey – Obce sieci WLAN

TamoGraph Site Survey – Obce sieci WLAN to interesująca opcja w oprogramowaniu, która wykaże

TamoGraph Site Survey – przesył danych

Analiza TamoGraph Site Survey – przesył danych, czyli prawdziwa dostępność wydajnej usługi

TamoGraph Site Survey – pokrycie terenu przez AP

W pomiarach z TamoGraph Site Survey – pokrycie terenu przez AP możemy wykazać dla wszystkich

TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do interferencji

Stosunek sygnału do interferencji (SIR). W pomiarach z TamoGraph Site Survey – stosunek

TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do szumów

TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do szumów podaje jako jeden z ważniejszych

TamoGraph Site Survey – ścieżka przejścia

Wykorzystując analizę TamoGraph Site Survey – ścieżka przejścia podczas pomiarów jest

TamoGraph Site Survey – siła sygnału wi-fi

W pomiarach TamoGraph Site Survey – siła sygnału wi-fi jest jednym z najważniejszych

TamoGraph Site Survey

Za pomocą specjalistycznego oprogramowania i sprzętu TamoGraph Site Survey i Wi-Spy DBx +