TamoGraph Site Survey – siła sygnału wi-fi

W pomiarach TamoGraph Site Survey – siła sygnału wi-fi jest jednym z najważniejszych parametrów.

Siła sygnału jest jednym z najważniejszych parametrów wpływających na wydajność sieci WLAN, gdyż w obszarach z niską siłą sygnału, ustanowienie niezawodnego, wydajnego połączenia pomiędzy klientem a punktem dostępowym może być niemożliwe.

Najbardziej spektakularna dla użytkowników sieci wi-fi jest mapa rzeczywistej siły sygnału (zwana również mapą pokrycia) mierzona w dBm.

W TamoGraph Site Survey – siła sygnału wi-fi może być mierzona dla radia 5GHz i 2,4GHz !

 

Poniżej pokazujemy przykładową mapę pokrycia sieci WLAN dla całego piętra dużego budynku.

TamoGraph site survey - siła sygnału wi-fi 5GHz

TamoGraph site survey – siła sygnału wi-fi 5GHz

Pomiary zostały wykonane dla Access Pointów pracujących na radiu 5GHz. Dla założonego przez użytkownika kryterium minimalnej wartości sygnału sieci WLAN = -68dB pokrycie obszaru wymaganego przedstawia się jak na raporcie. Widać, że w pobliżu AP sygnał jest silny. Występuje też duże tłumienie sygnału wnoszone przez ściany budynku i inne przeszkody.

Kliknij w obraz by powiększyć
Pomiary zostały wykonane dla Access Pointów pracujących na radiu 2,4GHz. Dla założonego przez użytkownika kryterium minimalnej wartości sygnału sieci WLAN = -68dB pokrycie obszaru wymaganego przedstawia się jak na raporcie. Widać, że w pobliżu AP sygnał jest silny. W stosunku do sygnału o częstotliwości 5GHz jest mniejsze tłumienie sygnału wnoszone przez ściany budynku i inne przeszkody. Sygnał WLAN pokrywa zakładany obszar równomierniej.

Kliknij w obraz by powiększyć
TamoGraph site survey - siła sygnału 2,4GHz

TamoGraph site survey siła sygnału 2,4GHz

Poniżej pokazujemy wyniki pomiarów dla dwu wybranych Access Pointów.

TamoGraph site survey siła sygnału 5GHz AP09

TamoGraph site survey siła sygnału 5GHz AP09

Pomiary zostały wykonane dla Access Pointa pracującego na radiu 5GHz. Dla założonego przez użytkownika kryterium minimalnej wartości sygnału sieci WLAN = -68dB raport przedstawia obszar pracy i pokrycie sygnałem dla danego AP. Widać, że w pobliżu AP sygnał jest silny, ale szybko maleje w miarę oddalania się od AP. Występuje też duże tłumienie sygnału wnoszone przez ściany budynku i inne przeszkody.

Kliknij w obraz by powiększyć
Pomiary zostały wykonane dla Access Pointa pracującego na radiu 2,4GHz. Dla założonego przez użytkownika kryterium minimalnej wartości sygnału sieci WLAN = -68dB raport przedstawia obszar pracy i pokrycie sygnałem dla danego AP. Widać, że w pobliżu AP sygnał jest silny i nie maleje nadmiernie w miarę oddalania się od AP. Tłumienie sygnału wnoszone przez ściany budynku i inne przeszkody w stosunku do radia 5GHz jest wielokrotnie niższe.

Kliknij w obraz by powiększyć
TamoGraph site survey siła sygnału 2,4GHz AP09

TamoGraph site survey siła sygnału 2,4GHz AP09

TamoGraph site survey siła sygnału 5GHz AP11

TamoGraph site survey siła sygnału 5GHz AP11

Pomiary zostały wykonane dla Access Pointa pracującego na radiu 5GHz. Dla założonego przez użytkownika kryterium minimalnej wartości sygnału sieci WLAN = -68dB raport przedstawia obszar pracy i pokrycie sygnałem dla danego AP. Widać, że w pobliżu AP sygnał jest silny, ale szybko maleje w miarę oddalania się od AP. Występuje też duże tłumienie sygnału wnoszone przez ściany budynku i inne przeszkody.

Kliknij w obraz by powiększyć
Pomiary zostały wykonane dla Access Pointa pracującego na radiu 2,4GHz. Dla założonego przez użytkownika kryterium minimalnej wartości sygnału sieci WLAN = -68dB raport przedstawia obszar pracy i pokrycie sygnałem dla danego AP. Widać, że w pobliżu AP sygnał jest silny i nie maleje nadmiernie w miarę oddalania się od AP. Tłumienie sygnału wnoszone przez ściany budynku i inne przeszkody w stosunku do radia 5GHz jest wielokrotnie niższe.

Kliknij w obraz by powiększyć
TamoGraph site survey siła sygnału 2,4GHz AP11

TamoGraph site survey siła sygnału 2,4GHz AP11

Project Data
Data
Czerwiec 2015
Share This:

Related ProjectsYou might also be interested in these

TamoGraph Site Survey – Obce sieci WLAN

TamoGraph Site Survey – Obce sieci WLAN to interesująca opcja w oprogramowaniu, która wykaże

TamoGraph Site Survey – przesył danych

Analiza TamoGraph Site Survey – przesył danych, czyli prawdziwa dostępność wydajnej usługi

TamoGraph Site Survey – pokrycie terenu przez AP

W pomiarach z TamoGraph Site Survey – pokrycie terenu przez AP możemy wykazać dla wszystkich

TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do interferencji

Stosunek sygnału do interferencji (SIR). W pomiarach z TamoGraph Site Survey – stosunek

TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do szumów

TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do szumów podaje jako jeden z ważniejszych

TamoGraph Site Survey – ścieżka przejścia

Wykorzystując analizę TamoGraph Site Survey – ścieżka przejścia podczas pomiarów jest

TamoGraph Site Survey – siła sygnału wi-fi

W pomiarach TamoGraph Site Survey – siła sygnału wi-fi jest jednym z najważniejszych

TamoGraph Site Survey

Za pomocą specjalistycznego oprogramowania i sprzętu TamoGraph Site Survey i Wi-Spy DBx +