TamoGraph Site Survey

Za pomocą specjalistycznego oprogramowania i sprzętu TamoGraph Site Survey i Wi-Spy DBx + Chanalyzer możemy przeprowadzić bardzo precyzyjne pomiary sygnału sieci WLAN (wi-fi) wewnątrz  i na zewnątrz budynku.

Na podstawie przykładowego projektu “Analiza Site Survey sieci WLAN w budynku” wykonanego u klienta przedstawiamy niektóre parametry mające wpływ na pracę sieci WLAN. Klient nie wymagał badania widma sygnału wi-fi , ale za pomocą TamoGraph Site Survey i sprzętu wiSpy DBx  również wykonujemy takie pomiary.

Wybrane parametry analizy TamoGraph Site Survey

1. Ścieżka przejścia 

TamoGraph Site Survey zapamięta ścieżkę po której porusza się urządzenie pomiarowe. Ścieżka przejścia pokazuje, w których punktach, w rzeczywistych pomieszczeniach poddawanych badaniu dokonywane były cząstkowe pomiary sieci wi-fi, które składają się na kompleksowy pomiar.

Czytaj więcej

 

2. Siła sygnału

Siła sygnału jest jednym z najważniejszych parametrów wpływających na wydajność sieci WLAN.

Czytaj więcej

 

3. Stosunek sygnału do szumu

Stosunek siły sygnału do szumów (SNR) jest mierzony by sprawdzić, o ile poziom sygnału jest silniejszy od poziomu szumów.

Czytaj więcej

 

4. Stosunek sygnału do interferencji

Stosunek sygnału do interferencji (SIR) mierzony jest mierzony by określić o ile sygnał punktu dostępowego przewyższa poziom interferencji.

Czytaj więcej

 

5. Pokrycie terenu przez AP

Każdy użyty AP pokrywa pewną część wymaganego terenu. Często zdarza się że pokrycie jest dużo mniejsze niż było wymagane.

Czytaj więcej

 

6. Teoretyczna prędkość transmisji (Expected PHY Rate)

Teoretyczna prędkość transmisji to prędkość, z którą urządzenia klienckie komunikują się z AP. Gdy przenosisz komputer podłączony do AP w ramach obszaru pokrytego przez sieć WLAN, okno właściwości sieci w Windows wyświetla zmieniającą się wartość prędkości połączenia, która może wynosić 450 lub 300 Mbps gdy jesteś blisko AP lub 1Mbps gdy jesteś 50 metrów od niego.
Wyświetlona prędkość to prędkość transmisji

7. Aktualna prędkość transmisji (Actual PHY Rate)

Aktualna prędkość transmisji to prędkość, z którą urządzenia klienckie komunikują się z AP. Gdy przenosisz komputer podłączony do AP w ramach obszaru pokrytego przez sieć WLAN, okno właściwości sieci w Windows wyświetla zmieniającą się wartość prędkości połączenia, która może wynosić 450 lub 300 Mbps gdy jesteś blisko AP lub 1Mbps gdy jesteś 50 metrów od niego.
Wyświetlona prędkość to aktualna prędkość transmisji jaka była dostępna w danym miejscu, po podłączeniu do AP podczas aktywnego pomiaru sieci.

8. Wymagania pasywne

Analizujemy czy wymagania ustawione przez użytkownika zostały spełnione. Obszary, w których wymagania nie zostały spełnione oznaczone są odpowiednimi kolorami.

Czytaj więcej

 

TCP Upstream Rate

Określana jest przepustowość klient-serwer protokołu TCP mierzoną w Mbps. Jest to ilość użytecznych informacji, która jest dostarczana w czasie sekundy do aplikacyjnej warstwy protokołu od klienta do serwera.

TCP Downstream Rate

Określana jest przepustowość serwer-klient protokołu TCP mierzoną w Mbps. Jest to ilość użytecznych informacji, która jest dostarczana w czasie sekundy do aplikacyjnej warstwy protokołu od serwera do klienta.

UDP Upstream Rate

Określana jest przepustowość klient-serwer protokołu UDP mierzoną w Mbps. Jest to ilość użytecznych informacji, która jest dostarczana w czasie sekundy do aplikacyjnej warstwy protokołu od klienta do serwera.

UDP Downstream Rate

Określana jest przepustowość serwer-klient protokołu UDP mierzoną w Mbps. Jest to ilość użytecznych informacji, która jest dostarczana w czasie sekundy do aplikacyjnej warstwy protokołu od serwera do klienta.

UDP Upstream Loss

Określana jest strata UDP, która jest kalkulowana jako procent danych które zostały utracone w czasie transmisji od klienta do serwera.

UDP Downstream Loss

Określana jest strata UDP, która jest kalkulowana jako procent danych które zostały utracone w czasie transmisji od klienta do serwera.

Round-trip Time

Określany jest czas przesyłania pakietów pomiędzy klientem a serwerem w obu kierunkach (RTT) mierzony w milisekundach. Jest to ilość czasu potrzebna by pakiet danych został wysłany od klienta do serwera i z powrotem.

9. Wymagania aktywne

Sprawdzane jest czy wymagania ustawione przez użytkownika zostały spełnione. Obszary, w których wymagania nie zostały spełnione oznaczone są odpowiednimi kolorami. Jeśli dany kolor nie został naniesiony na mapę oznacza to iż nie ma obszaru, na którym warunek nie został spełniony.

Minimalna prędkość transmisji (warunek minimum 54Mbps) – kolor zielony.

10. Obce sieci

Wykazywane sa najbardziej aktywne sieci WLAN pracujące w obszarze naszej sieci.

Czytaj więcej

 

Project Data
Sieć WLAN Sieć WLAN Site Survey Site Survey Site Survey Site Survey Site Survey Site Survey Site Survey
Share This:

Related ProjectsYou might also be interested in these

TamoGraph Site Survey – Obce sieci WLAN

TamoGraph Site Survey – Obce sieci WLAN to interesująca opcja w oprogramowaniu, która wykaże

TamoGraph Site Survey – przesył danych

Analiza TamoGraph Site Survey – przesył danych, czyli prawdziwa dostępność wydajnej usługi

TamoGraph Site Survey – pokrycie terenu przez AP

W pomiarach z TamoGraph Site Survey – pokrycie terenu przez AP możemy wykazać dla wszystkich

TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do interferencji

Stosunek sygnału do interferencji (SIR). W pomiarach z TamoGraph Site Survey – stosunek

TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do szumów

TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do szumów podaje jako jeden z ważniejszych

TamoGraph Site Survey – ścieżka przejścia

Wykorzystując analizę TamoGraph Site Survey – ścieżka przejścia podczas pomiarów jest

TamoGraph Site Survey – siła sygnału wi-fi

W pomiarach TamoGraph Site Survey – siła sygnału wi-fi jest jednym z najważniejszych

TamoGraph Site Survey

Za pomocą specjalistycznego oprogramowania i sprzętu TamoGraph Site Survey i Wi-Spy DBx +