TamoGraph Site Survey – Obce sieci WLAN

TamoGraph Site Survey – Obce sieci WLAN to interesująca opcja w oprogramowaniu, która wykaże nam inne sieci wi-fi wykrywane przez urządzenie pomiarow0-analizujące.
Sieci te wpływają w różny sposób na naszą sieć WLAN, ponieważ wypełniają eter sygnałami, które mogą: pokrywać się z naszym kanałem nadawania-odbierania, interferować, zakłócać w inny sposób.

Jeśli przyjrzymy się 3 kolejnym obrazom pokazującym wynik skanowania TamoGraph Site Survey – Obce sieci WLAN, to zobaczymy jak wiele sieci wi-fi nas otacza.

TamoGraph Site Survey – Obce sieci WLAN

TamoGraph Site Survey obce sieci WLAN1

Skanowanie w celu wykrycia obcych sieci WLAN dało mocno zaskakujący wynik – ilość wykrytych sieci była bardzo duża.
Kliknij w obraz by powiększyć
TamoGraph Site Survey – Obce sieci WLAN

TamoGraph Site Survey obce sieci WLAN2

Oprogramowanie pokazuje: nazwę obcej sieci, MAC adres Access Pointa obcej sieci, producenta Access Pointa, kanałna którym pracuje, natywną prędkość z jaką pracuje, w jaki sposób szyfruje transmisję oraz jaki jest poziom sygnału obcej sieci WLAN.
Kliknij w obraz by powiększyć
TamoGraph Site Survey – Obce sieci WLAN

TamoGraph Site Survey obce sieci WLAN3

To jest dalszy ciąg tego samego skanowania. Jak widać ilość obcych sieci można określić na kilkadziesiąt!
Kliknij w obraz by powiększyć

Najbardziej niebezpieczne są dla nas obce sieci, które nadają na wybranym przez nas kanale np. 6kanał oraz mają do tego wysoki poziom sygnału.

Jak przeciwdziałać wpływom innych sieci wi-fi, czyli wykorzystać wynik skanowania TamoGraph Site Survey – Obce sieci WLAN?

Przeciwdziałać możemy na kilka sposobów : szukać innego kanału dla naszej sieci, stosować kontrolery sieci wi-fi, które własną inteligencją i możliwościami bieżącej analizy będą wspierały pracę AP, stosować odpowiednie anteny zewnętrzne by lepiej propagować sygnał naszej sieci, zmienić położenie AP , tuningować parametry pracy sieci.
Wiele z tych parametrów wymaga powtórzenia analizy Site Survey i sprawdzenia w jaki sposób dokonana zmiana wpłynęła na rezultat.

TamoGraph Site Survey – przesył danych

Analiza TamoGraph Site Survey – przesył danych, czyli prawdziwa dostępność wydajnej usługi WLAN dla użytkowników i aplikacji, które wykorzystują może być zrobiona w wieloraki sposób zarówno dla protokołu TCP jak i UDP.

Przepustowość protokołu TCP i UDP są jednymi z najważniejszych wskaźników w sieci WLAN, ponieważ określają wydajność aplikacji pracujących w rzeczywistych warunkach w warstwie sieci. Protokół UDP jest zazwyczaj używany w aplikacjach audio i wideo.

By możliwe było wykonanie pomiarów należy odpowiednio skonfigurować środowisko klient-serwer, które będziemy testować.

Poniżej wymieniamy tylko niektóre z parametrów, jakie możemy obserwować na wizualizacjach TamoGraph Site Survey – przesył danych .

TCP Upstream Rate

Wizualizacja przedstawia przepustowość klient-serwer protokołu TCP mierzoną w Mbps. Jest to ilość użytecznch informacji, która jest dostarczana w czasie sekundy do aplikacyjnej warstwy protokołu od klienta do serwera.

TamoGraph Site Survey – przesył danych

TamoGraph Site Survey – TCP Upstream Rate

 

TCP Downstream Rate

Wizualizacja przedstawia przepustowość serwer-klient protokołu TCP mierzoną w Mbps. Jest to ilość użytecznch informacji, która jest dostarczana w czasie sekundy do aplikacyjnej warstwy protokołu od serwera do klienta.

TamoGraph Site Survey – przesył danych

TamoGraph Site Survey – TCP Downstream Rate

Round-trip Time

Wizualizacja przedstawia czas przesyłania pakietów pomiędzy klientem a serwerem w obu kierunkach (RTT) mierzony w milisekundach. Jest to ilość czasu potrzebna by pakiet danych został wysłany od klienta do serwera i z powrotem.

TamoGraph Site Survey - Round Trip Time

TamoGraph Site Survey – Round Trip Time

 

TamoGraph Site Survey – pokrycie terenu przez AP

W pomiarach z TamoGraph Site Survey – pokrycie terenu przez AP możemy wykazać dla wszystkich na raz lub dla każdego z Access Pointów osobno. W prezentowanym projekcie użytkownicy zakładali, że sieć wi-fi ma pokrywać swoim zasięgiem całe piętra budynku w miejscach gdzie pracują lub przemieszczają się pracownicy. Wynika z tego, że zasięgi Access Pointów powinny na siebie zachodzić.

Jak wiemy, obszar uznawany jest za pokryty siecią wi-fi, jeśli jego siła jest wystarczająca by urządzenia klienckie mogły się komunikować z punktami dostępowymi. Pamiętać należy, że samo pokrycie obszaru siecią wi-fi nie gwarantuje WYSOKIEJ DOSTĘPNOŚCI USŁUGI. Mają na to wpływ dodatkowo użyte Access Pointy, kontrolery Access Pointów, sieć LAN, do której wpięte są AP, konfiguracja AP i kontrolerów AP i inne parametry.

W pomiarach z TamoGraph Site Survey – pokrycie terenu przez AP zaprogramowaliśmy tak by każdy Access Point oznaczany był innym kolorem, by ułatwić odczyt wizualizacji.

Wizualizacja przedstawia obszary, które pokryte są sygnałem sieci wi-fi z poszczególnych AP.

Access pointy WLAN pracujące na radiu 5GHz

Sygnał wi-fi z 1-go Access Pointa pokrywa częściowo obszar 2-go AP.

TamoGraph Site Survey - pokrycie terenu przez AP 5GHz AP01

TamoGraph Site Survey – pokrycie terenu przez AP 5GHz AP01

Sygnał wi-fi z 2-go Access Pointa pokrywa częściowo obszar 1-go i 3-go AP.

TamoGraph Site Survey - pokrycie terenu przez AP 5GHz AP02

TamoGraph Site Survey – pokrycie terenu przez AP 5GHz AP02

Sygnał wi-fi z 3-go Access Pointa pokrywa częściowo obszar 2-go AP.

TamoGraph Site Survey - pokrycie terenu przez AP 5GHz AP03

TamoGraph Site Survey – pokrycie terenu przez AP 5GHz AP03

Kliknij w obraz by powiększyć

Access pointy WLAN pracujące na radiu 2,4GHz

Sygnał wi-fi z 1-go Access Pointa pokrywa częściowo obszar 2-go AP.

TamoGraph Site Survey - pokrycie terenu przez AP 2,4GHz AP01

TamoGraph Site Survey – pokrycie terenu przez AP 2,4GHz AP01

Sygnał wi-fi z 2-go Access Pointa pokrywa częściowo obszar 1-go i 3-go AP.

TamoGraph Site Survey - pokrycie terenu przez AP 2,4GHz AP02

TamoGraph Site Survey – pokrycie terenu przez AP 2,4GHz AP02

Sygnał wi-fi z 3-go Access Pointa pokrywa częściowo obszar 2-go AP.

TamoGraph Site Survey - pokrycie terenu przez AP 2,4GHz AP03

TamoGraph Site Survey – pokrycie terenu przez AP 2,4GHz AP03

Kliknij w obraz by powiększyć

TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do interferencji

Stosunek sygnału do interferencji (SIR).

W pomiarach z TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do interferencji jest parametrem, który podobnie jak w przypadku szumów powinien zostać sprawdzony.

Wartość SIR mierzymy w dB. Stosunek sygnału do interferencji wykazuje, o ile sygnał punktu dostępowego przewyższa poziom interferencji. Interferencja to sygnał przesyłany przez inne punkty dostępowe sieci wi-fi, które mogą ale nie muszą należeć do naszej sieci WLAN i które używają tego samego lub zbliżonego kanału 802.11.
W obszarach z niskim SIR, urządzenia, które podłączone są do wi-fi mogą doświadczać niższej przepustowości.

Wizualizacje pokazywane poniżej przedstawiają stosunek siły sygnału do interferencji (SIR) mierzony w dB, dla wybranych Access Pointów tego samego obiektu , dla którego mierzona była Siła Sygnału WLAN.

W TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do interferencji może być mierzony dla radia 5GHz i 2,4GHz.

 

Anomalie w sieci wi-fi
W obszarach z niskim SIR, urządzenia typu: notebook, smartfon, tablet mogą nie być w stanie komunikować się z Access Pointami !

 

TamoGraph Site Survey - stosunek sygnału do interferencji 5GHz AP09

TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do interferencji 5GHz AP09

Prezentowane pomiary zostały wykonane dla Access Pointa pracującego na radiu 5GHz.
Daje sie zauważyć ciekawe zjawisko, że w pobliżu Access Pointa SIR jest bardzo słaby.
Nie jest to naturalne, ale jakieś cechy budynku i oddziaływanie innych AP, których w budynku było dużo wywołuje silne zjawisko interferencji pod samym Access Pointem, który w tym konkretnym przypadku mocowany był wysoko w pomieszczeniu.

Próby pracy w sieci wi-fi w tym miejscu mogą skutkować niską przepustowością, czyli usługa wysokiej dostępności sieci wi-fi będzie tu słaba.

Kliknij w obraz by powiększyć

Prezentowane pomiary zostały wykonane dla Access Pointa pracującego na radiu 2,4GHz.
Daje się zauważyć ciekawe zjawisko, że w pobliżu Access Pointa SIR jest słaby, choć lepszy niż dla radia 5GHz.
Nie jest to naturalne, ale jakieś cechy budynku i oddziaływanie innych AP, których w budynku było dużo wywołuje silne zjawisko interferencji pod samym Access Pointem, który w tym konkretnym przypadku mocowany był wysoko w pomieszczeniu.

Próby pracy w sieci wi-fi w tym miejscu mogą skutkować niską przepustowością, czyli usługa wysokiej dostępności sieci wi-fi będzie tu słaba.

Kliknij w obraz by powiększyć
TamoGraph Site Survey stosunek sygnału do interferencji 2,4GHz AP09

TamoGraph Site Survey stosunek sygnału do interferencji 2,4GHz AP09

Poniżej pokazujemy wyniki pomiarów dla dwu wybranych Access Pointów, gdzie sygnał rozchodzi się w pomieszczeniu bardziej naturalnie.

Wyniki należy interpretować z założeniem, że korzystanie z danego AP odbywa się zwykle w jego pobliżu, dlatego też zakłócenia, które występują interesują nas w bliskości takiego punktu. W pozostałej części budynku , jaka została zdefiniowana jako obszar interesujący dla użytkownika nie ma znaczenia SIR bo nie dociera tam sygnał sieci WLAN z danego Access Pointa.

TamoGraph Site Survey - stosunek sygnału do interferencji 5GHz AP01

TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do interferencji 5GHz AP01

Prezentowane pomiary zostały wykonane dla Access Pointa pracującego na radiu 5GHz. Widać, że w pobliżu AP SIR jest lepszy. Jest to naturalne , gdyż większa jest siła sygnału. Sygnał szybko maleje w miarę oddalania się od AP. Takie zachowanie sygnału sieci wi-fi jest charakterystyczne dla Access Pointów, które maja słabe radia i anteny o niewielkich uzyskach.

Kliknij w obraz by powiększyć

Prezentowane pomiary zostały wykonane dla Access Pointa pracującego na radiu 2,4GHz. Widać, że w pobliżu AP SIR jest lepszy. Jest to naturalne , gdyż większa jest siła sygnału. Sygnał szybko maleje w miarę oddalania się od AP. Takie zachowanie sygnału sieci wi-fi jest charakterystyczne dla Access Pointów, które maja słabe radia i anteny o niewielkich uzyskach.

Kliknij w obraz by powiększyć
TamoGraph Site Survey - stosunek sygnału do interferencji 2,4GHz AP01

TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do interferencji 2,4GHz AP01

TamoGraph Site Survey - stosunek sygnału do interferencji 5GHz AP02

TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do interferencji 5GHz AP02

Prezentowane pomiary zostały wykonane dla Access Pointa pracującego na radiu 5GHz. AP umieszczony jest na korytarzu, widać, że w pobliżu AP SIR jest lepszy, a praktyczny zasięg jego działania jest większu niż dla AP pracującego w pokoju. Jest to naturalne, gdyż ściany pokoju tłumią sygnał, a na korytarzu nie ma takich przeszkód.

Kliknij w obraz by powiększyć
Prezentowane pomiary zostały wykonane dla Access Pointa pracującego na radiu 2,4GHz. AP umieszczony jest na korytarzu, widać, że w pobliżu AP SIR jest lepszy, a praktyczny zasięg jego działania jest większu niż dla AP pracującego w pokoju. Jest to naturalne, gdyż ściany pokoju tłumią sygnał, a na korytarzu nie ma takich przeszkód.

Kliknij w obraz by powiększyć
TamoGraph Site Survey - stosunek sygnału do interferencji 2,4GHz AP02

TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do interferencji 2,4GHz AP02

 

TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do szumów

TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do szumów podaje jako jeden z ważniejszych parametrów, które należy zmierzyć i zastanowić się nad jego wpływem na pracę sieci wi-fi.

W pomiarach z TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do szumów jest parametrem, który powinien zostać zmierzony i jeśli pomiary wyjdą nie najlepiej, to poparty powinien zostać dodatkową analizą widma sygnału WLAN, którą nasza firma wykonuje oprogramowaniem i urządzeniami WiSpy DBx i Chanalyzer. Analiza zrobiona za pomocą WiSpy DBx i Chanalyzer wykaże nam źródła zakłóceń.

Wizualizacje pokazywane poniżej przedstawiają stosunek siły sygnału do szumów (SNR) mierzony w dB, dla tego samego obiektu, dla którego mierzona była Siła Sygnału WLAN.

SNR jest mierzony by sprawdzić, o ile poziom sygnału WLAN jest silniejszy od poziomu szumów.

Szumy generowanie są przez źródła fal radiowych nie pracujących w standardize 802.11 (wliczając w to ramki 802.11 uszkodzone w czasie propagacji). Popularnymi źródłami szumów mogą być mikrofalówki, niektóre telefony, urządzenia przemysłowe, inne zakłócenia.

 

W obszarach z niskim SNR, urządzenia typu: notebook, smartfon, tablet mogą nie być w stanie komunikować się z Access Pointami !

 

W TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do szumów może być mierzony dla częstotliwości 5GHz i 2,4GHz.

 

TamoGraph Site Survey - stosunek sygnału do szumów 5GHz

TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do szumów 5GHz

Pokazujemy mapę (wizualizację SNR) stosunku sygnału sieci WLAN do szumów dla całego piętra dużego budynku. W pomiarach z TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do szumów został zmierzony dla Access Pointów pracujących na radiu 5GHz. Widać, że w pobliżu AP gdzie sygnał jest silny to stosunek sygnału do szumów jest wysoki, a w miarę oddalania się do AP maleje. Wiąże się to między innymi z dużym tłumieniem sygnału sieci WLAN (wi-fi) wnoszonym przez ściany budynku i inne przeszkody.

Kliknij w obraz by powiększyć

Pokazujemy mapę (wizualizację SNR) stosunku sygnału sieci WLAN do szumów dla całego piętra dużego budynku. W pomiarach z TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do szumów został zmierzony dla Access Pointów pracujących na radiu 2,4GHz. Widać, że w pobliżu AP gdzie sygnał jest silny to stosunek sygnału do szumów jest wysoki, a w miarę oddalania się do AP maleje. Wiąże się to między innymi z dużym tłumieniem sygnału sieci WLAN (wi-fi) wnoszonym przez ściany budynku i inne przeszkody. W porównaniu do szumów w paśmie 5GHz widać, że częstotliwości 2,4GHz są silniej zakłócane gdyż w tych pasmach pracuje więcej urządzeń.

Kliknij w obraz by powiększyć
TamoGraph Site Survey - stosunek sygnału do szumów 2,4 GHz

TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do szumów 2,4 GHz