TamoGraph Site Survey – Obce sieci WLAN

TamoGraph Site Survey – Obce sieci WLAN to interesująca opcja w oprogramowaniu, która wykaże nam inne sieci wi-fi wykrywane przez urządzenie pomiarow0-analizujące.
Sieci te wpływają w różny sposób na naszą sieć WLAN, ponieważ wypełniają eter sygnałami, które mogą: pokrywać się z naszym kanałem nadawania-odbierania, interferować, zakłócać w inny sposób.

Jeśli przyjrzymy się 3 kolejnym obrazom pokazującym wynik skanowania TamoGraph Site Survey – Obce sieci WLAN, to zobaczymy jak wiele sieci wi-fi nas otacza.

TamoGraph Site Survey – Obce sieci WLAN

TamoGraph Site Survey obce sieci WLAN1

Skanowanie w celu wykrycia obcych sieci WLAN dało mocno zaskakujący wynik – ilość wykrytych sieci była bardzo duża.
Kliknij w obraz by powiększyć
TamoGraph Site Survey – Obce sieci WLAN

TamoGraph Site Survey obce sieci WLAN2

Oprogramowanie pokazuje: nazwę obcej sieci, MAC adres Access Pointa obcej sieci, producenta Access Pointa, kanałna którym pracuje, natywną prędkość z jaką pracuje, w jaki sposób szyfruje transmisję oraz jaki jest poziom sygnału obcej sieci WLAN.
Kliknij w obraz by powiększyć
TamoGraph Site Survey – Obce sieci WLAN

TamoGraph Site Survey obce sieci WLAN3

To jest dalszy ciąg tego samego skanowania. Jak widać ilość obcych sieci można określić na kilkadziesiąt!
Kliknij w obraz by powiększyć

Najbardziej niebezpieczne są dla nas obce sieci, które nadają na wybranym przez nas kanale np. 6kanał oraz mają do tego wysoki poziom sygnału.

Jak przeciwdziałać wpływom innych sieci wi-fi, czyli wykorzystać wynik skanowania TamoGraph Site Survey – Obce sieci WLAN?

Przeciwdziałać możemy na kilka sposobów : szukać innego kanału dla naszej sieci, stosować kontrolery sieci wi-fi, które własną inteligencją i możliwościami bieżącej analizy będą wspierały pracę AP, stosować odpowiednie anteny zewnętrzne by lepiej propagować sygnał naszej sieci, zmienić położenie AP , tuningować parametry pracy sieci.
Wiele z tych parametrów wymaga powtórzenia analizy Site Survey i sprawdzenia w jaki sposób dokonana zmiana wpłynęła na rezultat.

TamoGraph Site Survey – przesył danych

Analiza TamoGraph Site Survey – przesył danych, czyli prawdziwa dostępność wydajnej usługi WLAN dla użytkowników i aplikacji, które wykorzystują może być zrobiona w wieloraki sposób zarówno dla protokołu TCP jak i UDP.

Przepustowość protokołu TCP i UDP są jednymi z najważniejszych wskaźników w sieci WLAN, ponieważ określają wydajność aplikacji pracujących w rzeczywistych warunkach w warstwie sieci. Protokół UDP jest zazwyczaj używany w aplikacjach audio i wideo.

By możliwe było wykonanie pomiarów należy odpowiednio skonfigurować środowisko klient-serwer, które będziemy testować.

Poniżej wymieniamy tylko niektóre z parametrów, jakie możemy obserwować na wizualizacjach TamoGraph Site Survey – przesył danych .

TCP Upstream Rate

Wizualizacja przedstawia przepustowość klient-serwer protokołu TCP mierzoną w Mbps. Jest to ilość użytecznch informacji, która jest dostarczana w czasie sekundy do aplikacyjnej warstwy protokołu od klienta do serwera.

TamoGraph Site Survey – przesył danych

TamoGraph Site Survey – TCP Upstream Rate

 

TCP Downstream Rate

Wizualizacja przedstawia przepustowość serwer-klient protokołu TCP mierzoną w Mbps. Jest to ilość użytecznch informacji, która jest dostarczana w czasie sekundy do aplikacyjnej warstwy protokołu od serwera do klienta.

TamoGraph Site Survey – przesył danych

TamoGraph Site Survey – TCP Downstream Rate

Round-trip Time

Wizualizacja przedstawia czas przesyłania pakietów pomiędzy klientem a serwerem w obu kierunkach (RTT) mierzony w milisekundach. Jest to ilość czasu potrzebna by pakiet danych został wysłany od klienta do serwera i z powrotem.

TamoGraph Site Survey - Round Trip Time

TamoGraph Site Survey – Round Trip Time