TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do interferencji

Stosunek sygnału do interferencji (SIR).

W pomiarach z TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do interferencji jest parametrem, który podobnie jak w przypadku szumów powinien zostać sprawdzony.

Wartość SIR mierzymy w dB. Stosunek sygnału do interferencji wykazuje, o ile sygnał punktu dostępowego przewyższa poziom interferencji. Interferencja to sygnał przesyłany przez inne punkty dostępowe sieci wi-fi, które mogą ale nie muszą należeć do naszej sieci WLAN i które używają tego samego lub zbliżonego kanału 802.11.
W obszarach z niskim SIR, urządzenia, które podłączone są do wi-fi mogą doświadczać niższej przepustowości.

Wizualizacje pokazywane poniżej przedstawiają stosunek siły sygnału do interferencji (SIR) mierzony w dB, dla wybranych Access Pointów tego samego obiektu , dla którego mierzona była Siła Sygnału WLAN.

W TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do interferencji może być mierzony dla radia 5GHz i 2,4GHz.

 

Anomalie w sieci wi-fi
W obszarach z niskim SIR, urządzenia typu: notebook, smartfon, tablet mogą nie być w stanie komunikować się z Access Pointami !

 

TamoGraph Site Survey - stosunek sygnału do interferencji 5GHz AP09

TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do interferencji 5GHz AP09

Prezentowane pomiary zostały wykonane dla Access Pointa pracującego na radiu 5GHz.
Daje sie zauważyć ciekawe zjawisko, że w pobliżu Access Pointa SIR jest bardzo słaby.
Nie jest to naturalne, ale jakieś cechy budynku i oddziaływanie innych AP, których w budynku było dużo wywołuje silne zjawisko interferencji pod samym Access Pointem, który w tym konkretnym przypadku mocowany był wysoko w pomieszczeniu.

Próby pracy w sieci wi-fi w tym miejscu mogą skutkować niską przepustowością, czyli usługa wysokiej dostępności sieci wi-fi będzie tu słaba.

Kliknij w obraz by powiększyć

Prezentowane pomiary zostały wykonane dla Access Pointa pracującego na radiu 2,4GHz.
Daje się zauważyć ciekawe zjawisko, że w pobliżu Access Pointa SIR jest słaby, choć lepszy niż dla radia 5GHz.
Nie jest to naturalne, ale jakieś cechy budynku i oddziaływanie innych AP, których w budynku było dużo wywołuje silne zjawisko interferencji pod samym Access Pointem, który w tym konkretnym przypadku mocowany był wysoko w pomieszczeniu.

Próby pracy w sieci wi-fi w tym miejscu mogą skutkować niską przepustowością, czyli usługa wysokiej dostępności sieci wi-fi będzie tu słaba.

Kliknij w obraz by powiększyć
TamoGraph Site Survey stosunek sygnału do interferencji 2,4GHz AP09

TamoGraph Site Survey stosunek sygnału do interferencji 2,4GHz AP09

Poniżej pokazujemy wyniki pomiarów dla dwu wybranych Access Pointów, gdzie sygnał rozchodzi się w pomieszczeniu bardziej naturalnie.

Wyniki należy interpretować z założeniem, że korzystanie z danego AP odbywa się zwykle w jego pobliżu, dlatego też zakłócenia, które występują interesują nas w bliskości takiego punktu. W pozostałej części budynku , jaka została zdefiniowana jako obszar interesujący dla użytkownika nie ma znaczenia SIR bo nie dociera tam sygnał sieci WLAN z danego Access Pointa.

TamoGraph Site Survey - stosunek sygnału do interferencji 5GHz AP01

TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do interferencji 5GHz AP01

Prezentowane pomiary zostały wykonane dla Access Pointa pracującego na radiu 5GHz. Widać, że w pobliżu AP SIR jest lepszy. Jest to naturalne , gdyż większa jest siła sygnału. Sygnał szybko maleje w miarę oddalania się od AP. Takie zachowanie sygnału sieci wi-fi jest charakterystyczne dla Access Pointów, które maja słabe radia i anteny o niewielkich uzyskach.

Kliknij w obraz by powiększyć

Prezentowane pomiary zostały wykonane dla Access Pointa pracującego na radiu 2,4GHz. Widać, że w pobliżu AP SIR jest lepszy. Jest to naturalne , gdyż większa jest siła sygnału. Sygnał szybko maleje w miarę oddalania się od AP. Takie zachowanie sygnału sieci wi-fi jest charakterystyczne dla Access Pointów, które maja słabe radia i anteny o niewielkich uzyskach.

Kliknij w obraz by powiększyć
TamoGraph Site Survey - stosunek sygnału do interferencji 2,4GHz AP01

TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do interferencji 2,4GHz AP01

TamoGraph Site Survey - stosunek sygnału do interferencji 5GHz AP02

TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do interferencji 5GHz AP02

Prezentowane pomiary zostały wykonane dla Access Pointa pracującego na radiu 5GHz. AP umieszczony jest na korytarzu, widać, że w pobliżu AP SIR jest lepszy, a praktyczny zasięg jego działania jest większu niż dla AP pracującego w pokoju. Jest to naturalne, gdyż ściany pokoju tłumią sygnał, a na korytarzu nie ma takich przeszkód.

Kliknij w obraz by powiększyć
Prezentowane pomiary zostały wykonane dla Access Pointa pracującego na radiu 2,4GHz. AP umieszczony jest na korytarzu, widać, że w pobliżu AP SIR jest lepszy, a praktyczny zasięg jego działania jest większu niż dla AP pracującego w pokoju. Jest to naturalne, gdyż ściany pokoju tłumią sygnał, a na korytarzu nie ma takich przeszkód.

Kliknij w obraz by powiększyć
TamoGraph Site Survey - stosunek sygnału do interferencji 2,4GHz AP02

TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do interferencji 2,4GHz AP02