TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do szumów

TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do szumów podaje jako jeden z ważniejszych parametrów, które należy zmierzyć i zastanowić się nad jego wpływem na pracę sieci wi-fi.

W pomiarach z TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do szumów jest parametrem, który powinien zostać zmierzony i jeśli pomiary wyjdą nie najlepiej, to poparty powinien zostać dodatkową analizą widma sygnału WLAN, którą nasza firma wykonuje oprogramowaniem i urządzeniami WiSpy DBx i Chanalyzer. Analiza zrobiona za pomocą WiSpy DBx i Chanalyzer wykaże nam źródła zakłóceń.

Wizualizacje pokazywane poniżej przedstawiają stosunek siły sygnału do szumów (SNR) mierzony w dB, dla tego samego obiektu, dla którego mierzona była Siła Sygnału WLAN.

SNR jest mierzony by sprawdzić, o ile poziom sygnału WLAN jest silniejszy od poziomu szumów.

Szumy generowanie są przez źródła fal radiowych nie pracujących w standardize 802.11 (wliczając w to ramki 802.11 uszkodzone w czasie propagacji). Popularnymi źródłami szumów mogą być mikrofalówki, niektóre telefony, urządzenia przemysłowe, inne zakłócenia.

 

W obszarach z niskim SNR, urządzenia typu: notebook, smartfon, tablet mogą nie być w stanie komunikować się z Access Pointami !

 

W TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do szumów może być mierzony dla częstotliwości 5GHz i 2,4GHz.

 

TamoGraph Site Survey - stosunek sygnału do szumów 5GHz

TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do szumów 5GHz

Pokazujemy mapę (wizualizację SNR) stosunku sygnału sieci WLAN do szumów dla całego piętra dużego budynku. W pomiarach z TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do szumów został zmierzony dla Access Pointów pracujących na radiu 5GHz. Widać, że w pobliżu AP gdzie sygnał jest silny to stosunek sygnału do szumów jest wysoki, a w miarę oddalania się do AP maleje. Wiąże się to między innymi z dużym tłumieniem sygnału sieci WLAN (wi-fi) wnoszonym przez ściany budynku i inne przeszkody.

Kliknij w obraz by powiększyć

Pokazujemy mapę (wizualizację SNR) stosunku sygnału sieci WLAN do szumów dla całego piętra dużego budynku. W pomiarach z TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do szumów został zmierzony dla Access Pointów pracujących na radiu 2,4GHz. Widać, że w pobliżu AP gdzie sygnał jest silny to stosunek sygnału do szumów jest wysoki, a w miarę oddalania się do AP maleje. Wiąże się to między innymi z dużym tłumieniem sygnału sieci WLAN (wi-fi) wnoszonym przez ściany budynku i inne przeszkody. W porównaniu do szumów w paśmie 5GHz widać, że częstotliwości 2,4GHz są silniej zakłócane gdyż w tych pasmach pracuje więcej urządzeń.

Kliknij w obraz by powiększyć
TamoGraph Site Survey - stosunek sygnału do szumów 2,4 GHz

TamoGraph Site Survey – stosunek sygnału do szumów 2,4 GHz