TamoGraph Site Survey – ścieżka przejścia

Wykorzystując analizę TamoGraph Site Survey – ścieżka przejścia podczas pomiarów jest istotnym parametrem.

W TamoGraph Site Survey – ścieżka przejścia pokazuje, w których punktach, w pomieszczeniach lub w terenie otwartym poddawanym analizie dokonywane były punktowe pomiary sieci WLAN (wi-fi), które składają się na kompleksowy pomiar.

Do określenia położenia w pomieszczeniu wykorzystywany jest precyzyjny sygnał GPS odbierany w osiach X, Y, Z.
Na wprowadzony do systemu pomiarowego plan budynku system Tamograph nałoży dokładną ścieżkę przejścia.

TamoGraph site survey - ścieżka przejścia

TamoGraph site survey – ścieżka przejścia

Dlaczego istotne jest by wiedzieć gdzie dokonywano pomiarów?

Sygnał sieci WLAN rozchodzi się w całym pomieszczeniu, nas jednak interesuje analiza sygnału WLAN w konkretnych jego miejscach.
Dla przykładu w pomieszczeniu pod ścianami są rozstawione biurka przy których pracować będą pracownicy mobilni, muszą mieć zapewnioną wysoką dostępność i jakość usługi WLAN. Gdyby urządzenia pomiarowe ustawić w drzwiach do pokoju to wykazana wartość sygnału sieci WLAN pod ścianami z danego punktu pomiarowego była by zmierzona, jednakże wyniki takiego pomiaru były by zupełnie różne w stosunku do dokonanych w tym samym pomieszczeniu w miejscach, gdzie stoją biurka. W zależności od położenia Access Pointów wyniki będą większe lub mniejsze, ale zawsze nieprawdziwe.

Kliknij w obraz by powiększyć

 

Zależność pomiędzy piętrami budynku.

Czasami badana jest też zależność pomiędzy siecią wi-fi na różnych, sąsiadujących z sobą piętrach budynku. W tym celu wykorzystywane są ścieżki przejścia po poszczególnych piętrach.

TamoGraph Site Survey – siła sygnału wi-fi

W pomiarach TamoGraph Site Survey – siła sygnału wi-fi jest jednym z najważniejszych parametrów.

Siła sygnału jest jednym z najważniejszych parametrów wpływających na wydajność sieci WLAN, gdyż w obszarach z niską siłą sygnału, ustanowienie niezawodnego, wydajnego połączenia pomiędzy klientem a punktem dostępowym może być niemożliwe.

Najbardziej spektakularna dla użytkowników sieci wi-fi jest mapa rzeczywistej siły sygnału (zwana również mapą pokrycia) mierzona w dBm.

W TamoGraph Site Survey – siła sygnału wi-fi może być mierzona dla radia 5GHz i 2,4GHz !

 

Poniżej pokazujemy przykładową mapę pokrycia sieci WLAN dla całego piętra dużego budynku.

TamoGraph site survey - siła sygnału wi-fi 5GHz

TamoGraph site survey – siła sygnału wi-fi 5GHz

Pomiary zostały wykonane dla Access Pointów pracujących na radiu 5GHz. Dla założonego przez użytkownika kryterium minimalnej wartości sygnału sieci WLAN = -68dB pokrycie obszaru wymaganego przedstawia się jak na raporcie. Widać, że w pobliżu AP sygnał jest silny. Występuje też duże tłumienie sygnału wnoszone przez ściany budynku i inne przeszkody.

Kliknij w obraz by powiększyć
Pomiary zostały wykonane dla Access Pointów pracujących na radiu 2,4GHz. Dla założonego przez użytkownika kryterium minimalnej wartości sygnału sieci WLAN = -68dB pokrycie obszaru wymaganego przedstawia się jak na raporcie. Widać, że w pobliżu AP sygnał jest silny. W stosunku do sygnału o częstotliwości 5GHz jest mniejsze tłumienie sygnału wnoszone przez ściany budynku i inne przeszkody. Sygnał WLAN pokrywa zakładany obszar równomierniej.

Kliknij w obraz by powiększyć
TamoGraph site survey - siła sygnału 2,4GHz

TamoGraph site survey siła sygnału 2,4GHz

Poniżej pokazujemy wyniki pomiarów dla dwu wybranych Access Pointów.

TamoGraph site survey siła sygnału 5GHz AP09

TamoGraph site survey siła sygnału 5GHz AP09

Pomiary zostały wykonane dla Access Pointa pracującego na radiu 5GHz. Dla założonego przez użytkownika kryterium minimalnej wartości sygnału sieci WLAN = -68dB raport przedstawia obszar pracy i pokrycie sygnałem dla danego AP. Widać, że w pobliżu AP sygnał jest silny, ale szybko maleje w miarę oddalania się od AP. Występuje też duże tłumienie sygnału wnoszone przez ściany budynku i inne przeszkody.

Kliknij w obraz by powiększyć
Pomiary zostały wykonane dla Access Pointa pracującego na radiu 2,4GHz. Dla założonego przez użytkownika kryterium minimalnej wartości sygnału sieci WLAN = -68dB raport przedstawia obszar pracy i pokrycie sygnałem dla danego AP. Widać, że w pobliżu AP sygnał jest silny i nie maleje nadmiernie w miarę oddalania się od AP. Tłumienie sygnału wnoszone przez ściany budynku i inne przeszkody w stosunku do radia 5GHz jest wielokrotnie niższe.

Kliknij w obraz by powiększyć
TamoGraph site survey siła sygnału 2,4GHz AP09

TamoGraph site survey siła sygnału 2,4GHz AP09

TamoGraph site survey siła sygnału 5GHz AP11

TamoGraph site survey siła sygnału 5GHz AP11

Pomiary zostały wykonane dla Access Pointa pracującego na radiu 5GHz. Dla założonego przez użytkownika kryterium minimalnej wartości sygnału sieci WLAN = -68dB raport przedstawia obszar pracy i pokrycie sygnałem dla danego AP. Widać, że w pobliżu AP sygnał jest silny, ale szybko maleje w miarę oddalania się od AP. Występuje też duże tłumienie sygnału wnoszone przez ściany budynku i inne przeszkody.

Kliknij w obraz by powiększyć
Pomiary zostały wykonane dla Access Pointa pracującego na radiu 2,4GHz. Dla założonego przez użytkownika kryterium minimalnej wartości sygnału sieci WLAN = -68dB raport przedstawia obszar pracy i pokrycie sygnałem dla danego AP. Widać, że w pobliżu AP sygnał jest silny i nie maleje nadmiernie w miarę oddalania się od AP. Tłumienie sygnału wnoszone przez ściany budynku i inne przeszkody w stosunku do radia 5GHz jest wielokrotnie niższe.

Kliknij w obraz by powiększyć
TamoGraph site survey siła sygnału 2,4GHz AP11

TamoGraph site survey siła sygnału 2,4GHz AP11