Sophos CLOUD

Szybkie i łatwe zabezpieczenie wszystkich komputerów z systemami Windows, Mac oraz urządzeń mobilnych poprzez zastosowanie rozwiązania chmurowego.

Sophos Cluod jest wyjątkowym rozwiązaniem bezpieczeństwa dla systemów Windows, Mac i urządzeń mobilnych.

Łączy w sobie ochronę stacji roboczych, zarządzanie urządzeniami mobilnymi oraz ochronę serwerów. Nie należy utożsamiać jej z miejscem składowania danych lub uruchamiania aplikacji, gdyż jest miejscem, w którym można zarządzać ochroną wszystkich urządzeń pracujących w firmie i zabezpieczonych rozwiązaniami SOPHOS.

 

Sophos Cloud zintegrowana ochrona, ujednolicona konsola

Sophos Cloud zintegrowana ochrona, ujednolicona konsola

 

Dzięki prostemu, intuicyjnemu interfejsowi użytkownika Chmura Sophos jest łatwa do wdrożenia, zarządzania i utrzymania. Można nią zarządzać nawet ze smartfona.

Najważniejsze informacje

  • Jedno zintegrowane rozwiązanie chroni komputery z Windows i Mac oraz urządzenia mobilne
  • Ochrona użytkowników nowej generacji z wykrywaniem podejrzanego ruchu
  • Zarządzanie, raportowanie i licencjonowanie w oparciu o liczbę użytkowników
  • Zarządzanie z chmury – zawsze dostępne i działające
  • Chroni użytkowników i egzekwuje polityki na urządzeniach w sieci firmowej i poza nią
  • Automatyczne aktualizacje oprogramowania i sygnatur oraz odświeżanie polityk w czasie rzeczywistym

Różne pakiety Sophos Cloud odpowiadające różnym potrzebom

Chmura Sophos gwarantuje ujednolicone bezpieczeństwo z jednej konsoli zarządzającej. Jednocześnie Sophos oferuje różnorodne pakiety, tak by klienci mogli wybrać najbardziej odpowiadające im rozwiązanie.

Sophos Cloud różne pakiety

Wypróbuj bezpłatnie

Zarejestruj się, aby bezpłatnie wypróbować produkt przez 30 dni

 

Zintegrowana ochrona, ujednolicona konsola

Sophos Chmura wyznacza standard, w jaki sposób powinno być zarządzane bezpieczeństwo IT – w sposób prosty i skuteczny. Chmura Sophos – jako pierwsza w branży – umożliwia zarządzanie stacjami roboczymi, urządzeniami mobilnymi i serwerami z jednej zintegrowanej konsoli internetowej. Urządzenia użytkowników i serwery w firmie mogą być zabezpieczone dosłownie w kilka minut. Inteligentny ekran główny konsoli oraz bogate raporty umożliwiają widoczność wielu potrzebnych informacji.

Prosta i efektywna ochrona

Polityki bezpieczeństwa w oparciu o użytkowników działają na wielu urządzeniach i platformach, podczas gdy polityki dla serwerów zapewniają kontrolę, by równoważyć wydajność i ochronę. Ochrona przed zagrożeniami Sophos wykorzystuje najnowsze technologie, takie jak reputacja stron www, emulacja kodu oraz wykrywanie złośliwego ruchu, jak również HIPS i ochronę przed przepełnieniem buforu, i wiele innych. Nasza ochrona jest wspierana przez globalną sieć SophosLabs, gdzie wykrywane są najnowsze zagrożenia. Dlatego też Sophos pozwala wyprzedzać zagrożenia dzięki automatycznym aktualizacjom i sprawdzaniu podejrzanej zawartości w czasie rzeczywistym.

Wysoce wydajna ochrona serwerów i funkcja „Lockdown” za pomocą jednego kliknięcia

Produkt Sophos Cloud Server Protection jest jedynym rozwiązaniem oferującym ochronę serwera zarządzaną z chmury, zintegrowaną z zaawansowaną ochroną antywirusową, HIPS oraz tworzeniem białej listy aplikacji serwera dla funkcji „lock down” – blokada. Sophos umożliwia skuteczną ochronę serwerów i danych przed atakami zero-day. Klikając przycisk, można zamknąć serwer w bezpiecznym stanie (ang. lock down). Sophos automatycznie ustanawia i zarządza zaufanymi zmianami, upraszczając również bieżące utrzymanie. Ponadto, chmura Sophos automatycznie rozpoznaje aplikacje serwerowe i dostosowuje konfigurację oraz automatycznie ustala, co ma zostać pominięte podczas skanowania.

Łatwe BYOD i MDM

Integracja systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi w chmurze Sophos umożliwia pełną mobilność użytkowników, bez przerw w pracy i bezpieczeństwo danych korporacyjnych. Jedną polityką można skonfigurować ustawienia Wi-Fi i dostępu do poczty elektronicznej oraz egzekwowanie ustawień bezpieczeństwa. Ponadto wszystkie urządzenia i polityki są widoczne z jednej ujednoliconej konsoli.

Promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu z funkcją Web Control

Kontrola dostępu do stron internetowych wymusza bezpieczne i zarazem produktywne korzystanie z Internetu niezależnie od tego, czy użytkownicy znajdują się w domu, w pracy czy w delegacji. Predefiniowane polityki pozwalają na szybkie konfigurowanie polityk tak, by sprostać wymaganiom polityk bezpieczeństwa i przepisom prawa. Web Control pozwala także na zdefiniowanie limitów czasowych korzystania ze stron nie związanych z pracą w czasie jej trwania. Egzekwowanie tych polityk jest wbudowane i nie wymaga żadnych serwerów proxy, vpnów ani konfiguracji aplikacji.